ZDJĘCIA MIASTA ŁODZI
Wykorzystywanie zdjęć opublikowanych na blogu jedynie za zgod± autora (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Kontakt z autorem"W¶ród ¶wiatłocieni
wyblakłych miraży
kolor
jak błysk
i w¶ród marzeń
odnajduję od nowa
kamień,dom,li¶ć
każdego zak±tka
mojego miasta"

L.M.Lenartowiczzycie w zdjeciach...

statystyka

Strony o Łodzi
Moje Miasto ŁódĽ

Promote Your Page Too
wtorek, 26 czerwca 2012
Inspector Gadget

Okazuje się, że dobre graffiti pojawia się w różnych czę¶ciach miasta. Można się na takowe natkn±ć zupełnie przypadkiem, jak ja kiedy id±c ul. Broniewskiego pomiędzy pawilonami handlowymi wypatrzyłem nagle co¶ co mnie ubawiło i powaliło na ziemię. Proste, genialnie proste, ładne i dobrze wykonane! Tak więc nie tylko wielki format rz±dzi w Łodzi! Chwali się!

poniedziałek, 19 marca 2012
Retro ŁódĽ

Lata dwudzieste, lata trzydzieste to piękny okres w XX wieku. S± w¶ród nas pasjonaci tamtych lat, którzy z niesamowit± pieczołowito¶ci± i kunsztem staraj± się odtwarzać klimat tamtego ¶wiata. Należy do nich niew±tpliwie Marcin Wróblewski wła¶ciciel samochodu Opel Super 6 z 1936 roku, który gdy tylko nadarza się okazja i pogoda przybywa do Łodzi i szuka miejsc do zdjęć z których da się wycisn±ć klimat retro. Miałem okazję wczoraj uczestniczyć w takim małym spotkaniu fotograficznym i okazuje się, że to bardzo trudny temat, by zrobić zdjęcie oddaj±ce w pełni klimat Łodzi z czasów retro. Wspaniałe modelki i budz±cy podziw spaceruj±cych ludzi Opel Super 6 niew±tpliwie s± jedn± z fajniejszych ciekawostek w naszym mie¶cie.

Więcej zdjęć z wczorajszej sesji na FB TUTAJ

pi±tek, 16 wrze¶nia 2011
TRAMWAJ ROWER I AUTOBUS ZANIM W KORKU STANIE GLOBUS

Wła¶nie rozpoczyna się w Łodzi Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W tym roku przewidziano wiele akcji i happeningów, które maj± za zadanie zmianę sposobu my¶lenia w wyborze ¶rodka transportu osób poruszaj±cych się po mie¶cie. Kampania w szeroki i zróżnicowany sposób promuje komunikację zbiorow± i rower jako jedynie słuszne pojazdy do komunikacji w miastach. Zapraszam do zapoznania się z programem tygodnia.

Pragnę poinformować, że 20 wrze¶nia o godz. 12.00 na placu Wolno¶ci startuje happening organizowany przez grupę, której przewodzę ŁÓD¬ NAS OBCHODZI wywodz±cej się z BUSLODZ.PL. Będziemy promować dzień bez samochodu, jazdę tramwajem, autobusem i rowerem, nakłaniać do ¶wiadomego wyboru innego ¶rodka transportu zamiast samochodu. Walczymy o mniejsze korki na ulicach i uprzywilejowanie komunikacji miejskiej w mie¶cie, kosztem indywidualnej. Jedziemy naszym zabytkowym Ikarusem (Buslodz Volan) z Łodzi do Ozorkowa wzdłuż trasy tramwaju 46. Jednocze¶nie będziemy wstawiać się za utrzymaniem tej linii i zachowania tańszego przewoĽnika jakim jest MKT!!!

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z HAPPENINGU - [KLIK]

wtorek, 30 sierpnia 2011
"Lament pustych domów"

Wczoraj odbył się koncert "Lament pustych domów" pod powstaj±cym budynkiem Centrum Dialogu w Parku Ocalałych. Był czę¶ci± obchodów 67. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Mogli¶my posłuchać przejmuj±cego występu zespołu Klezmatess i Urszuli Makosz. Była to swoistego rodzaju podróż w czasie, gdzie poprzez poł±czenie muzyki, archiwalnych obrazów oraz słów pie¶ni i wierszy zobaczyli¶my przerażaj±c± egzystencję ludzi w likwidowanym gettcie. W widowisku wykorzystano pie¶ni Mordechaja Gebirtiga, fragmenty prozy poetyckiej Jeszaja Szpigiela, fragmenty twórczo¶ci poetyckiej Rywy Kwiatkowskiej oraz archiwalne fotografie z łódzkiego getta.

Scenariusz i reżyseria koncertu: Miron Zajfert.
sobota, 20 sierpnia 2011
Dobre jest!

Czy to jest sztuka? Niew±tpliwie tak. To malowidło w dziwny sposób działa na mnie bardzo, bardzo pozytywnie.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9