ZDJĘCIA MIASTA ŁODZI
Wykorzystywanie zdjęć opublikowanych na blogu jedynie za zgod± autora (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Kontakt z autorem"W¶ród ¶wiatłocieni
wyblakłych miraży
kolor
jak błysk
i w¶ród marzeń
odnajduję od nowa
kamień,dom,li¶ć
każdego zak±tka
mojego miasta"

L.M.Lenartowiczzycie w zdjeciach...

statystyka

Strony o Łodzi
Moje Miasto ŁódĽ

Promote Your Page Too
wtorek, 08 maja 2012
Nawrot 4

Od dawna nie zamieszczałem tutaj żadnego wpisu. Ale to nie znaczy, że nie robię zdjęć. Przeciwnie! Włóczę się po tym mie¶cie w każdy wolny czas, jak nałogowiec zgłębiam bramy, podwórka, klatki. Latam z aparatem i fotografuję wci±ż i wci±ż rozbiórkę Fabrycznej, próbuję ogarn±ć nowe inwestycje i renowacje obiektów. Do tego wszystkie inne wydarzenia, festiwale i atrakcje skutecznie zapychaj± mi dysk i kiedy dochodzi do próby wyboru zdjęć na bloga...wymiękam. Tak, wymiękam! Dzi¶ na chybił trafił padło na ostatni± czwartkow± sesję. Miejsce nie wygl±da zbyt okazale, ale powala zakamarkami i swymi tajemnicami.

 

czwartek, 22 marca 2012
Piotrkowska 99

Klatki, klatki, klatki!!! Wci±ż mnie pochłaniaj± i hipnotyzuj±. Dzi¶ klatka z Piotrkowskiej 99. Je¶li się komu¶ podoba TUTAJ znajdzie więcej innych zdjęć.

Legionów 33

Program 100 kamienic dla Łodzi w swej słusznej idei został stworzony i przygotowany przez grupę zaangażowanych pasjonatów miasta Łodzi. Dopiero teraz za czasów rz±dów pani Prezydent Zdanowskiej udało się co¶ w tym temacie zdziałać. Nie będę tutaj wnikał kto komu i jak podwędził temat i opracowanie, nie wnikam też w to, czy obecnie typowane kamienice s± tymi najbardziej cennymi i wartymi zaangażowania takich ¶rodków na remonty. Cieszę się z tego, że zaczyna być widać pierwsze efekty tych prac. Kilka budynków w mie¶cie odzyskało już blask, kolejne s± w remontach, a jeszcze kolejne niedługo się ich doczekaj±. Dzi¶ pierwszy "z brzegu" obiekt odnowiony w ramach tego programu. Zastanawia fakt, dlaczego szczyt kamienicy nie doczekał się odnowienia przy takiej skali renowacji? Wszystko zawsze musi być zrobione bezsensownie?

poniedziałek, 19 marca 2012
Retro ŁódĽ

Lata dwudzieste, lata trzydzieste to piękny okres w XX wieku. S± w¶ród nas pasjonaci tamtych lat, którzy z niesamowit± pieczołowito¶ci± i kunsztem staraj± się odtwarzać klimat tamtego ¶wiata. Należy do nich niew±tpliwie Marcin Wróblewski wła¶ciciel samochodu Opel Super 6 z 1936 roku, który gdy tylko nadarza się okazja i pogoda przybywa do Łodzi i szuka miejsc do zdjęć z których da się wycisn±ć klimat retro. Miałem okazję wczoraj uczestniczyć w takim małym spotkaniu fotograficznym i okazuje się, że to bardzo trudny temat, by zrobić zdjęcie oddaj±ce w pełni klimat Łodzi z czasów retro. Wspaniałe modelki i budz±cy podziw spaceruj±cych ludzi Opel Super 6 niew±tpliwie s± jedn± z fajniejszych ciekawostek w naszym mie¶cie.

Więcej zdjęć z wczorajszej sesji na FB TUTAJ

pi±tek, 16 marca 2012
Koniec Bonanzy i Fabrycznego

Dworzec Fabryczny jaki znamy i pamiętamy z każdym dniem odchodzi do historii. W ¶rodku miasta otwiera się nowa przestrzeń, która ma dać pocz±tek Nowemu Centrum Łodzi. Już teraz widać jak wielki to będzie obszar i jak wiele pracy jest do zrobienia. Wierzę w to, że to miejsce stanie się drug± Manuf±. Gdy j± planowano, też padały sceptyczne głosy i nie dowierzano, że może się to udać. A dzi¶...Wszyscy się ni± zachwycaj±.